Skip to main content
Varumärken/Marknadsföring

Är du en vinnare eller en förlorare?

Idag, den 14 september, är det exakt ett år sedan USA:s dåvarande finansminister Hank Paulson beslöt att låta investmentbanken Lehman Brothers gå i konkurs. Det var startskottet till den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Ett stort antal företag har drabbats mycket hårt, vissa branscher kämpar för sin överlevnad.

Men förr eller senare vänder konjunkturen. Och när den vänder, vill vi företrädesvis samarbeta med de företag och varumärken som visar att de är (och vill vara) framgångsrika.

Vi människor har nämligen en inbyggd benägenhet att söka oss till vinnare. Vi beter oss kort sagt som om tur vore smittsamt. Och omvänt, vi undviker intuitivt de som vi upplever är misslyckade eller otursförföljda.

Det har bekräftats i en studie genomförd på University of Utah, och som presenterades i juninumret av Journal of Consumer Research.

En grupp försökspersoner ombads att välja en flaska Pepsi från två grupper av flaskor. I den ena gruppen stod flaskorna tätt, i den andra glest. När försökspersonerna fick veta att en flaska i respektive grupp innehöll en gåvocheck, valde de flesta från den tätt arrangerade gruppen. Men när de fick veta att en av flaskorna i respektive grupp var defekt, var försökspersonerna mer benägna att välja från den glesa gruppen.

Enligt Arul Mishra, som ansvarade för studien, bekräftas därmed vår irrationella tro att tur och framgång är smittsamt. Studien visar f.ö. också att ju större det potentiella utfallet är, positivt eller negativt, desto större är försökspersonernas tilltro till smittsamheten.

Det här är något som ditt företag kan dra nytta av.

Alla varumärken, t.o.m. i de mest krisdrabbade branscher, kan framställas positivt eller negativt. Det är nämligen hur du väljer att ditt varumärke skall agera och kommunicera som är avgörande för hur det uppfattas av dina kunder och potentiella kunder, inte siffran som står på sista raden i senaste resultaträkningen. För så länge kunden inte utsätter sig för en uppenbar finansiell risk, väljer hon inte leverantör eller partner på basis av det senaste månads-, kvartals- eller halvårsresultatet. ”Litar jag på varumärket?”, ”Gillar jag det?” och ”Ser jag en gemensam framtid för oss?” är tre betydligt viktigare frågor. Liksom, uppenbarligen, ”Är företaget lyckosamt eller inte?”.

Inför vändningen som kommer är det alltså dags att välja attityd och angreppssätt. Visa världen att du är en vinnare, och lyft fram varför. Våga vara offensiv och förmedla optimism.

Du väljer i mångt och mycket själv om du vill att ditt varumärke skall uppfattas som framgångsrikt och lyckosamt eller inte.

Och lyckas du bli uppfattad som en vinnare, kommer du med stor sannolikhet att locka till dig andra som också vill bli det.