Skip to main content

För ett år sedan fanns viss tvekan om 2011 skulle bli fågel eller fisk, men en allt starkare konjunktur gjorde 2010 glödhett. Som reklambyrå är vi ofta en direkt avspegling av konjunkturen och kan därför summera det bästa året i Pyramids historia.

Vi arbetar med många av Sveriges ledande företag, fick 15-talet nya kunder under året och ännu fler knackar på dörren och vill börja samarbeta med oss. Vi har haft nöjet att välkomna ett antal nya medarbetare som har stärkt oss med nya kompetenser. Sist men inte minst har våra kunder utsett oss till Sveriges bästa byrå för fjärde året i rad.

Inför 2011 ser vi bara möjligheter. I princip alla våra kunder ser marknadstillväxt framför sig och har aviserat ökade satsningar på kommunikationsområdet. En stark konjunktur är också basen för strategiska affärer som förvärv och fusioner där kommunikationen ofta är en avgörande faktor för att 1+1 verkligen ska bli 3.

Vi ser också en allt starkare trend mot digitala, sociala och mobila media. Eftersom vi är en av de reklambyråer i Sverige som har längst erfarenhet av digitala kommunikationslösningar (vi byggde vår första webbsida 1994 för SAS) ligger vi väl positionerade för att hjälpa våra kunder få ut det mesta och bästa av dessa nya möjligheter.

För reklambranschen kommer 2011 att bli ett spännande år, där jag tror att många företag kommer att se över sin reklambyrårelation. Marknadsavdelningarna blir allt mer professionella och söker aktivt rätt strategiska kompetens, vilket bidrar till att skilja ännu fler agnar från vetet.

Vi ser fram mot att lyfta till nya höjder tillsammans med ett 30-tal av Nordens mest framgångsrika företag! Vi har fullt upp, men alltid plats för fler som delar våra ambitioner.

Är du intresserad av att diskutera hur vi kan hjälpa dig? Mejla mig!

Vänligen
Ulf