Skip to main content

En årlig stor produktion är företagets årsredovisning, där ambitionsnivån ökar för varje år. Årsredovisningen ses inte längre som något nödvändigt ont, utan som ett aktivt kommunikationsmedel mot viktiga målgrupper. Och när kraven på kommunikation ökar blir det också viktigare att välja en kommunikationspartner som kan föra fram det unika i företagets erbjudande och position.

I år arbetar Pyramid bland annat med årsredovisningarna för:

  • Axis
  • Borgestad Industries (noterade på Oslo-börsen)
  • DIAB
  • EuroMaint