Skip to main content

ruukki_logoDen finska stålkoncernen Rautaruukki levererar metallbaserade komponenter, system och totalkoncept för byggsektorn och verkstadsindustrin. Bolaget har 11 700 anställda och finns i 27 länder. 2010 uppgick omsättningen till 2,4 miljarder euro och aktien noteras på NASDAQ OMX Helsingfors. Bolaget marknadsför sig under namnet Ruukki.

Pyramid arbetar med Ruukki sedan tre år tillbaka för en långsiktig varumärkesetablering på den skandinaviska marknaden. I motsats till i hemlandet Finland, där företaget har en i det närmaste total marknadsdominans, är Ruukki en utmanare i Sverige.

Samarbetet inleddes med en varumärkesanalys som identifierade Ruukkis styrkor och förbättringsområden. Analysen visade att Ruukki leder marknaden inom köpdrivande faktorer som “lätta att samarbeta med”, “bra att göra affärer med” och “har vänliga och hjälpsamma medarbetare”. Med köpdrivande faktorer menas egenskaper hos ett företag som får människor (=kunder) att faktiskt köpa produkterna.

Med tanke på att Ruukki har ett mycket brett utbud av produkter och tjänster för i stort sett allt inom stål och finns med i de flesta, stora projekt inom bygg och industri i Skandinavien vore det enkelt att framhäva företagets position som industriledare – vilket framgångsrikt tillämpas i Finland.

I varumärkesanalysen framkom att denna position i själva verket är en svag köpdrivande faktor, och dessutom redan upptagen i Sverige. Fokus således på samarbetsvilja och vänlighet!

I en serie annonser, bland annat helsidor i Dagens Industri, presenterar Ruukki sig själv med medarbetare som berättar om hur Ruukki arbetar och vad de erbjuder. I den ordningen. Då Ruukki har en stab av mycket kompetenta ingenjörer och kunniga säljare har företaget kapacitet att lösa komplexa utmaningar inom både byggsektorn och verkstadsindustrin. Därmed är den naturliga frågan “Vad behöver du?” en avslutning i varje annons.

Parallellt med den externa kommunikationen pågår ett internt arbete med att förstärka de positiva attityder som redan finns och vidga insikten om att det faktiskt är dessa som får kunderna att välja Ruukki framför konkurrenterna.

Varumärkespositioneringen vänder sig främst till fackfolk och därför sker en omfattande annonsering i facktidningar inom bygg och industri. Pyramid har för Ruukki även tagit fram flera kampanjer för olika stålkvaliteter där ett brett utbud, hög och jämn kvalitet, pålitliga leveranser samt den hjälpsamma och vänliga attityden hos säljare och servicemedarbetare är starka konkurrensfördelar.

På webben kommer inom kort en kampanjsajt med budskap, case och länkar vidare till fördjupad information som exempelvis lagerstatus och produktdatablad. I Ruukki_Portfolio (pdf) kan du titta på ett urval annonser.

Pyramid arbetar även med omfattande marknadsföring av Ruukkis produkter för privatmarknaden, framförallt tak och taktillbehör, på den norska marknaden.

I projektgruppen från Pyramid ingår: Rikard Jevinger, projektledare, Micco Grönholm, varumärkesutveckling, Vladimir Eidous, Art Director, Vera Porad Falk, Copywriter, Jesper Petersson, produktionsledare. Marknadsansvarig Ruukki är Maria Hoffstein.