Skip to main content
Allmänt

Tykobrahe-dagen numero uno

Det är en sådan dag idag.

Det är en sådan dag idag.

Idag, 11 januari, är det bästa du kan göra att gå hem och dra täcket över huvudet. Det är nämligen årets värsta otursdag. Av 33 så kallade Tykobrahedagar är just 11 januari ansedd som den värsta.

Det sägs att den danske astronomen Tycho Brahe, verksam på 1500-talet bland annat på ön Ven i Öresund, fick uppdrag av kejsar Rudolf II att fastställa vilka dagar på året som var mest otursamma. Huruvida begreppet tykobrahe-dag syftar på detta, eller på att Tycho Brahe själv ansågs vara otursförföljd, är inte helt klarlagt.

Förr ansågs det vara så illa med tykobrahe-dagarna att var man född på en sådan kunde man förvänta sig ett kort och/eller fattigt liv, reste man utomlands kom man sällan hem igen och hade dessutom mycket ont att utstå under färden. Idag säger man “tykobrahe-dag” om vilken dag som helst där man anser att det går snett. Men för dig som vill vara förberedd så är det följande dagar du ska se upp, enligt bondepraktikan:

januari: 1, 2, 4, 6, 11, 12, 19
februari: 11, 17, 18
mars: 1, 4, 14, 15
april: 10, 17, 18
maj: 7, 15, 18
juni: 6
juli: 17, 21
augusti: 2, 10
september: 1, 18
oktober: 6
november: 16, 18
december: 6, 11, 18.

januari: 1, 2, 4, 6, 11, 12, 19
februari: 11, 17, 18
mars: 1, 4, 14, 15
april: 10, 17, 18
maj: 7, 15, 18
juni: 6
juli: 17, 21
augusti: 2, 10
september: 1, 18
oktober: 6
november: 16, 18
december: 6, 11, 18.

Personligen tycker jag att det riktiga är att utlysa dessa till allmänna helgdagar. I synnerhet eftersom de i januari, under oxveckorna, är så många att det plötsligt inte blir några oxveckor längre.