Skip to main content
Allmänt

Söker du unga, smarta ingenjörer?

Säkert. Det gör de flesta företag idag, och de riktigt duktiga unga människorna är det dragkamp om. Men det finns ett enkelt knep att skaffa sig ett försprång – se till att din webbsida är mobilanpassad.

I takt med att den nya digitala generationen tar klivet in på arbetsmarknaden ökar kraven på hur arbetsgivaren agerar. Drygt en tredjedel av de som söker arbete använder sin mobiltelefon i sökprocessen och var tionde har t om försökt att söka arbete via mobilen.

Men tyvärr är svenska storföretag dåliga på att möta behovet. I Webbyrån Petras undersökning av svenska börsföretag i december visade det sig att bara drygt hälften (56 %) av bolagen har någon form av mobilanpassning och endast 22 bolag av 100 har en modern webbsida med design och innehåll som automatiskt anpassar sig efter besökarens enhet.

Än värre är att bara 8 % av företagen har en karriärrelaterad app enligt undersökningen OTaC 2014. Den visar också att svenska företag ligger långt bak i den europeiska konkurrensen. Bara fyra företag (AstraZeneca, ABB, Sandvik och Volvo) rankas bland de 100 bästa.

Jag vet inte om det tyder på okunskap eller ignorans, men för mig är det anmärkningsvärt att stora, framgångsrika och ofta innovationsdrivna företag nonchalerar, eller ännu värre, inte har insikt och kunskap om en så tydlig trend i omvärlden. Å andra sidan kan man ju se den katastrofala nivån som en potential att utvecklas. Kontakta mig för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig ligga steget före i jakten på de bästa medarbetarna. ulf@pyramid.se