Skip to main content
Allmänt

Digital övergång skapar huvudvärk hos marknadschefer

Kanalval är inne i en omvälvande period. Den nyligen publicerade ”CMO Study 2014” från Accenture pekar på att 75 procent av marknadschefens budget rör det digitala området inom fem år. Och hälften av marknadscheferna oroas över hud de ska ha tillräckliga kunskaper för att anpassa sig till den stora digitala övergången.

Accentures rapport visar att 35 procent av marknadscheferna räknar med att mobilt står för mer än 50 procent av den totala marknadsföringsbudgeten inom fem år. 32 procent räknar också med att marknadsföringskampanjerna sker i realtid, medan 42 procent tror att den analytiska förmågan blir en kärnkompetens hos marknadschefen inom fem år.

Kort och gott, det blir allt viktigare att välja en byrå som förstår digital kommunikation.