Skip to main content

Hållbarhet är redan idag ett av de viktigaste argumenten, inte minst gentemot finansmarknaden och vid rekrytering. Men det är också, rätt utformat, ett mycket starkt försäljningsargument. Alfa Laval är ett av de företag vars verksamhet passar perfekt in i dagens verklighet. Alfa Lavals produkter sparar energi och vatten och är basen för många lösningar inom ”renewable”. Under våren lanserade företaget ett stort initiativ där alla möjligheter presenteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Värt att studera, inte minst hur möjlig energibesparing relateras till storheter vi alla kan förstå. Läs mer här