Skip to main content

Ett starkt varumärke skapar preferens, lojalitet och möjligheten att ta ut ett premiumpris för din produkt. Många tror, helt felaktigt, att varumärken är mindre viktigt inom B2B än B2C. Helt fel, eller som Nobelpristagaren Maurice Allais konstaterar:

”When the economic risks are high, as in investment decisions, a person’s choice among different options will often be irrational and unpredictable.”

Här får du skälen till varför varumärken är viktigare inom B2B än B2C av Mats Rönne, Strategic Advisor på Pyramid.