Skip to main content

Ett företag utan intäkter blir inte långlivat. Och den krassa sanningen är att det bara är en enda funktion i ett företag som skapar intäkter, nämligen marknadsföringen.

Alla övriga funktioner – design, inköp, produktion, ekonomi och personal (HR) – belastar företaget med kostnader. Men det är faktiskt marknadsföringen som gör att de behövs.

Många har svårt att acceptera det här. Allt för ofta ser ledningsgrupper och styrelser marknadsföringen som något svårbegripligt och udda som man inte riktigt förstår. När det krisar är marknadsföringsbudgeten det första man ger sig på. Konkurser och nedläggningar skylls på ”bristande orderingång” istället för den riktiga orsaken – misslyckad marknadsföring.

Följaktligen borde det vara självklart att diskutera marknadsfrågor i styrelsen. Att utveckla företagets webbplats så att den skapar ett stabilt inflöde av nya kundkontakter eller addera möjligheten att köpa företagets produkter online kan faktiskt betyda mer för ett företags resultat än en investering i en ny produktionslinje.

Men vilket tror du ledningsgruppen ägnar mest tid åt?

Håller du med, ta dig en titt på Modern Marknadsföring. En ny bok på 311 sidor laddade med handgripliga tips och goda råd om frågor som du möter varenda dag – prissättning, argumentformulering, kampanjplanering o.s.v. Självklart täcker vi också in det allra senaste inom digitalisering och mediaval. Dessutom får du ett värdebevis som ger dig 30 minuters konsultation där vi hjälper dig att sortera tankarna, tackla problemen och hitta fungerande lösningar.

Läs mer och beställ här