Skip to main content

Det är både enkelt och bekvämt att göra som vanligt. När det gäller marknadsföring är det dock livsfarligt att fortsätta i de gamla hjulspåren, framför allt idag när den digitala utvecklingen är så snabb. Hela tiden kommer nya smarta verktyg som med stor sannolikhet är bättre än de du redan har.

En och annan föredrar att avvakta, och ser med förundran hur konkurrenterna modifierar sina webbplatser, testar nya aktiviteter, lanserar e-handel och supporttjänster samt ständigt förändrar sättet att umgås med kunderna.

Naturligtvis är det lätt att gripas av panik och känna att du hamnat i bakvatten. Försiktighet är en dygd heter det ju, och du som läser den här boken kanske inte ska ha som mål att alltid vara först med det senaste. Men du måste vara öppen för nyheter – både hur du använder digitala verktyg i marknadsföring och försäljning och hur du umgås med kunderna.

Ett fel som många gör är att utgå från att kunderna är i samma ålder, har samma värderingar och använder samma tekniska hjälpmedel som du. För att undvika den här fallgropen måste du lägga tid och kraft på att profilera och lära dig mer om dina befintliga och potentiella kunder. Läs mer om detta i kapitel 6 av Modern Marknadsföring.

Läs mer och beställ här