Skip to main content

”Planer är värdelösa men planering är ovärderligt” lär Winston Churchill ha sagt. Det tankesättet genomsyrar hela den här boken. Även om den marknadsplan som är resultatet av din planering blir inaktuell redan efter en vecka, har du ändå gjort ett gediget planeringsarbete och har koll på alla bakomliggande faktorer. Du är helt enkelt bättre förberedd än andra när t.ex. den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna.

En förutsättning för att du ska lyckas med din planering är att du jobbar systematiskt, gärna i logiska steg där vart och ett bygger på de föregående. Vi medger gärna att detta kan kännas lite fyrkantigt (det är mycket roligare att börja skissa på rubriker, välja bilder och skapa häftiga bloggteman) men om du följer den här bokens modell så ökar faktiskt sannolikheten att du når dina mål.

Redan i första kapitlet av Modern Marknadsöring får du bekanta dig med modellen, och sedan börjar jobbet. Allra sist i boken hittar du ett antal mallar som följer bokens disposition och som du kan använda för att stegvis göra en marknadsbearbetningsplan för ditt eget företag. Du kan också ladda ner mallarna från www.pyramid.se

“Modern marknadsföring” finns hos alla nätbokhandlare och kan dessutom köpas direkt av författarna här.