Skip to main content

Boxflow startades med ambitionen att förändra logistikbranschen. Med miljö- och kostnadseffektiva lösningar som bryter ny mark har de fyra första åren varit mycket positiva, men vad händer på ett tillväxtföretag under mörkrets år 2023? Enligt vd Oscar Andersson fortsätter det rakt upp eftersom omställning och effektivisering är kärnan i deras erbjudande.

”Vi vinner nya kontrakt, anställer folk och satsar på marknadskommunikation. Våra kunders behov av omställning och effektivisering blir ju inte mindre i dåliga tider och nu kommer vår förändringsfilosofi verkligen till sin rätt.”

Under en högkonjunktur har handeln fullt fokus på försäljning, leverans och rekrytering. När orderingången går ner tvingas många företag omstrukturera, men alla som passar på att vässa erbjudandet och positionera sig för kommande uppgång kan vända utmaningen till en möjlighet.

”Med rätt åtgärder löser vi inte bara akuta problem, vi ser på våra kunder med ett helhetsperspektiv och skapar nya och bättre framtidslösningar. Våra kunder går till exempel över till tredjepartslogistik för att sänka sina kostnader och många efterfrågar våra flexibla bemanningslösningar eftersom deras framtida personalbehov är svårbedömt. Därmed blir de också kostnadseffektiva och flexibla, vilket stärker deras konkurrenskraft på lång sikt.”


”Det känns naturligtvis väldigt bra att vi kan utveckla vårt företag på en vikande marknad och om vi fortsätter jobba kommer både vi och våra kunder att stå starka när handeln kommer igång”, säger Boxflows vd Oscar Andersson. 

Lanseringen av Greenbox  – smarta avtal gör det möjligt att satsa i sämre tider
Klimatomställning och elektrifiering är ingen tillfällig kris utan en existentiell nödvändighet, i synnerhet för logistikbranschen som måste reducera utsläppen före 2030 och därför skriker efter konkreta och implementerbara åtgärder. Tyvärr skjuter många företag miljöinvesteringar på framtiden när tiderna är dåliga, men enligt Oscar kan det vara ett misstag och helt omotiverat eftersom han har investeringsfria lösningar.

”Greenbox Energy är ett komplett koncept med låg risk eftersom det bygger på ett så kallat PPA-avtal där kunden inte behöver göra egna investeringar – allt är förberett så att kunden kan få en enkel lösning med minimal risk”, säger Oscar.

Genom att förvandla lagerlokaler och andra industrifastigheter till energihubbar med solceller, energilager och laddningsstation kan Greenbox Energy hjälpa företag till tryggad elförsörjning, minskat klimatavtryck och en bättre miljöprofil – fördelar som enligt Oscar ger Greenbox Energy enorm potential och därför är han angelägen om att få ut budskapet på marknaden så fort som möjligt.

Greenbox Energy möjliggör klimatomställning utan egen investering – ett perfekt koncept i sämre tider.

Offensiv marknadsföring med Pyramid
Boxflow och Greenbox Energy samarbetar med Pyramid för att uppdatera kommunikationen och stärka varumärkena.

”Under våra första år var vi fokuserade på produktutveckling och kundgenerering. Nu när vi står stabilt på marken kan vi göra mycket av det som blivit eftersatt under den hektiska uppstartsfasen. Vi behövde verkligen fräscha upp vår image och ta fram effektivt material som kommunicerar våra värden och fördelar”.

Pyramid har bland annat hjälpt till med nya webblösningar, filmproduktion, mässmonters och ökad närvaro på sociala medier.

”Det är roligt att jobba med kommunikation men när hjulen börjar rulla på allvar vill man ju inte hålla på med varumärkesarbete och läsa korrektur, då ska det vara klart”.


Boxflow, www.boxflow.com startade 2019 med ambitionen att förändra logistikbranschen genom samarbete, effektivisering och nytänkande. Idag finns etableringar i Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Stockholm och Göteborg. Ambitionen är att bli Nordeuropas bästa logistikpartner genom fortsatt expansion. Greenbox Energy, är ett revolutionerande hållbarhetsinitiativ mellan Soltech och Boxflow, som förvandlar industrifastigheter till gröna, elproducerande energihubbar: www.greenboxenergy.se