Skip to main content

Pyramid är en av grundarna till Imagepartners, ett internationellt nätverk av byråer i Europa, USA och Asien (imagepartners.com). Regelbundet utnyttjar vi nätverket i projekt för marknadsinsikt, att adaptera koncept och texter och praktisk support när t ex digitala kampanjer behöver anpassas till lokala förhållanden.

Förra veckan träffades byråansvariga och kreatörer från hela Europa i Aalborg för att dela erfarenheter och bl a diskutera hur vi kan supporta kunderna med/via AI.

När du har en internationell kommunikationsutmaning kan Imagepartners supporta dig lokalt. Det kan ibland också vara en intressant lösning att sätta samman en internationell arbetsgrupp. Du får fler perspektiv på problemet och lösningen kommer garanterat att fungera lika bra i Frankrike som i Finland.