Skip to main content

De flesta nordiska företag har produkter som ligger i framkant funktionellt, inte sällan med smarta lösningar som man ”glömt” att berätta för kunderna. Och om man berättat, kanske inte lyckats att få kunden att förstå den fulla nyttan och värdet.

Här finns en fantastisk potential. Och samtidigt ett hot. Teknik- och funktionsledarskap innebär ofta att produkterna har ett högre pris än många konkurrenters produkter. Detta innebär i sin tur att förmågan att förklara kundnyttan blir avgörande för att kunden ska förstå hur vår lösning ökar t ex produktivitet, säkerhet eller energieffektivitet – och i slutändan ger en lägre total kostnad.

Ett första självklart steg är att definiera vilka funktioner eller tjänster som ger kunderna ett reellt ökat värde samt att kvantifiera detta. Kopplat till detta inkluderar vi förslagsvis konkurrenterna i analysen och definierar vilka funktioner som är unika för oss vilket också ska inkludera funktioner som konkurrenterna glömt att prata om.

Hiab är ett av världens ledande företag inom lasthantering. Inom hela företaget arbetar man med sk branded features som lyfter fram lösningar som unika. Här några exempel från MOFFETT vars påhängstruckar erbjuder kunderna massor med smarta lösningar:

För att lyfta fram lösningarna på ett kul och intressant sätt har MOFFETT också skapat en ”value visualizer”. Genom att vända och vrida på produkten och titta närmare på de funktioner som är mest intressanta skapas engagemang och förståelse på ett enkelt sätt. Vill du testa själv hittar du funktionen här: https://www.hiab.com/en/products/truck-mounted-forklifts/moffett-in-360

Till slut: Om du har utvecklat en trevlig asset eller funktion, måste du se till att kunderna hittar till den. MOFFETT driver trafik genom spännande budskap som triggar nyfikenheten som detta exempel.