Skip to main content

Det finns många undersökningar som visar att en ökad satsning på reklam i lågkonjunktur är den snabbaste och kostnadseffektivaste vägen att nå ökade marknadsandelar, och därigenom ökad försäljning och lönsamhet när konjunkturen vänder. Själva publicerade vi ett inlägg om ämnet strax före jul, med ett antal bevis.

Även The Economist har skrivit om detta ämne och publicerat nyligen en publikation med många intressanta exempel, bl a en undersökning som visar hur kortsiktiga besparingar påverkar intäkterna på sikt. Precis som om ett flygplan slår av motorerna på 10.000 m, så störtdyker det inte, utan tappar sakta höjd. Och den dag man slår på motorerna igen, så får man bränna mycket bränsle för att komma upp till den ursprungliga höjden igen.

Konklusionen: De företag som har kraften och modet att investera när andra inte gör det blir ofta morgondagens vinnare.

Klicka här för att läsa och ladda ner den tänkvärda rapporten (pdf 3,5 mb).
The Economists rapport om marknadsföring i lågkonjunktur