Skip to main content

Sverige och världen är inne i sin värsta lågkonjunktur på många år och den drabbar oss alla, inte minst reklambyråbranschen. Många byråer har redan gått i konkurs, och fler lär följa.
Men lågkonjunktur innebär också en möjlighet att stärka positionerna. Detta pratar alla byråer sig varma om, men bara ett litet fåtal våra kollegor tror uppenbarligen att det är rätt väg eftersom de möter konjunkturen genom att huka sig så lågt det går.

Vi kanske inte ska klaga, eftersom branschens agerande banar väg för de som vågar och vill. Under hösten och vintern har vi själva försökt att leva som vi predikar. Vi har mångdubblat våra egna marknadsinsatser, vi har presenterat koncept som ”Den Nya Kreativiteten”, vi har stärkt oss personalmässigt – och arbetat hårt för att leverera ännu bättre lösningar till våra kunder som för tredje året i rad röstat fram oss till Sveriges bästa reklambyrå inom B2B.

Glädjande nog fungerar strategin. Under vintern och våren har vi startat upp samarbeten med drygt tio nya kunder, och vi gör ett riktigt bra första halvår 2009.
Lågkonjunkturen kan således vara lukrativ – inte bara för oss utan för alla som satsar helhjärtat.