Skip to main content
Kommunikation/Reklam

Sätt medarbetarna i fokus i marknadsföringen

Inom business-to-business är det viktigt att stötta säljarna med att skapa och upprätthålla goda relationer till kunden. Ett väl beprövat grepp är att använda mer eller mindre kända ansikten ur den egna, hängivna personalen. Volvo Trucks har tagit tanken till en ny nivå.
Vilken är din ”hook”?