Skip to main content

SSAB är ett globalt företag specialiserat på avancerade höghållfasta stål, stålprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. Efter förvärvet av finska Ruukki drivs verksamheten under tre varumärken: SSAB, Tibnor och Ruukki Construction.

För att presentera det sammanslagna företagets kompetens, resurser och samlade produktsortiment har en ny global webbplattform utvecklats tillsammans med Pyramid och Petra. Den globala siten är byggd i Sitecore, är självklart fullt responsiv och kommer att utnyttja alla möjligheterna till personaliserat innehåll och kunddialog i Sitecore.

Som bas för siten finns en omfattande produktdatabas/PIM som matar alla produktsidor och funktioner som ”Steel selector”. Produktblad kan genereras automatiserat via Sitecore och InDesign server.

SSABs pressrelease