Skip to main content

Ansoff-diagram

Marknadsplanering är inte så komplicerat. I grunden har du fyra strategier att välja mellan för att växa. De illustreras enklast genom ett klassiskt Ansoff-diagram.

  1. Penetration, d.v.s. få befintliga kunder att bibehålla eller öka sina inköp av befintliga produkter eller tjänster. Metoden är kundvård, d.v.s. att etablera så bra relationer att kunden känner starkt förtroende för dig och ditt företag. Följden blir att konkurrenterna får svårt att komma in – affärerna fortsätter eller ökar. Kundvård är alltid det mest lönsamma du kan ägna dig åt – det kostar 5-8 gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig.
  2. Marknadsutveckling, d.v.s. att välja ut och bearbeta nya kundgrupper för att sälja befintliga produkter eller tjänster
  3. Produktutveckling, d.v.s. att utveckla och sälja nya produkter eller tjänster till befintliga kundgrupper
  4. Kombination av marknads- och produktutveckling, d.v.s. som att starta ett helt nytt företag. Äventyrligt!

Det som ofta är problemet är att kunna se möjligheter utanför de uppenbara ramarna.

En klassisk historia är när den största tillverkaren av fågelfrö i England sa upp samarbetet med reklambyrån efter 10 år med argumentet att man redan hade 80% marknadsandel och hade svårt att öka den.

Reklambyrån vägrade att acceptera uppsägningen och kom tillbaka med ett kampanjförslag med den geniala rubriken ”An only bird is a lonely bird” med en bild på två glada fåglar. Helt plötsligt ökade marknadsvolymen med 50% och försäljningen med lika mycket.

Intressant? Läs mer i kapitel 4 av ”Business to Business 2.0” – den första läroboken om marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern.