Skip to main content
Kommunikation/Reklam

Säkra dina internationella kampanjer

Det finns många skäl till att samordna och samproducera internationella kampanjer. Men den bästa strategin kan kullkastas av ett misshandlat budskap, förstört till oigenkännlighet när det ska anpassas.

Några goda råd att följa:
•    Reklambyrån man anlitar har internationell erfarenhet. Grundidén för en global kampanj måste vara global, dvs fungera på olika marknader och i olika kulturer.
•    Framtagningen av baskampanjen måste ske i samråd med utvalda marknadsrepresentanter från de geografiska områden man tänker bearbeta.
•    Kampanjupplägg och -tema testas på viktiga marknader.
•    Översättning och språkanpassning görs av proffs. Dessa ska självklart ha det slutliga språket som sitt modersmål, men det är också viktigt att översättaren har den stilistiska förmåga som krävs för att bibehålla budskapet. En copywriters välformulerade budskap vantolkas obönhörligen om marknadsassistenten på dotterbolaget översätter.
•    Testa det slutliga budskapet. Låt gärna en oberoende part översätta det tillbaks till ursprungsspråket för att fånga upp ev misstolkningar.

Några små språkliga misstag kan lätt göra ett företag till ett skämt i en bransch eller på en hel marknad. Att se till att kommunikationen är språkligt korrekt är inte bara ett billigt sätt att försäkra sig mot detta – det är också ett bra sätt att sälja fler produkter.

Läs och roas av några historier ur verkliga livet om hur tokigt det kan bli, Den gravade hunden och Den gravade hunden II.