Author Archive for: Patrik Holmberg

Internet Explorer 8 Web Slice sållar i informationen

12 Dec
12 december, 2008

Web Slice är ett nytt sätt som Microsoft tagit fram för att möjliggöra prenumeration av information som uppdateras över tid.
Web Slice kan liknas vid RSS (Really Simple Syndication), vilket, genom speciell formatering, tillhandahåller uppdaterad översiktlig information över en stor mängd objekt/information.Till skillnad från RSS ger Web Slice uppdaterad information bundet till ett objekt i mängden eller en mindre bit information.

Ett jämförande exempel mellan RSS och Web slice är t.ex. auktioner. Medan RSS tillhandahåller uppdaterad översiktlig information över en mängd auktioner, kan web slices ge uppdaterad information om en auktion och därmed innehålla funktioner som budgivning på en speciell vara utan att man behöver besöka sajten som auktionen ligger på.

Sökmotoroptimering kan spara utvecklingstid

26 Nov
26 november, 2008

Idag strävar de flesta företag efter att få sina webbplatser så högt upp på googles sökresultat som möjligt, i bästa fall överst. Detta uppnås genom att i första hand sökmotoroptimera sin webbplats med rätt metadata, så som taggar och beskrivning. Men vad många inte vet är att man genom att sökmotoroptimera sin webbplats också kan spara utvecklingstid.
Vad?
Hur går detta till?
Sökmotoroptimering gör ju bara att jag kommer högre på sökresultat i jämförelse med en liknande webbplats?
Jo, du kan spara utvecklingstid!
Google tillhandahåller nämligen en tjänst vid namn Custom Search Engine (Anpassad sökmotor) där man, då man skapar sin sökmotor, kan välja en eller flera adresser som ska användas vid sökning. Ett exempel är att om en anpassad sökmotor skapas med www.example.com som enda adressen, gör det att endast indexerad data från den webbplatsen visas vid sökning med hjälp av den motorn.
Men hur spara man tid då?
Jo genom att skapa en anpassad sökmotor, får man tillgång till flera olika kodsnuttar från google som renderar upp olika delar av sökmodulen. Det finns t.ex en kodsnutt som lägger till en sökbox på din sida, eller ett annat kodsnutt som i kombination med ditt sökord visar upp alla sökresultat utan att du behöver tänka på hur det ska se ut.

Vad har vi lärt oss då?
Genom att sökmotoroptimera, så förbättrar du inte bara din chans att komma högt upp på googles sökresultat utan också också de träffar du får med din anpassade sökmotor, och ingen egen sökmotor behövs byggas.
Fiffigt, va!