Archive for month: maj, 2015

HL Display utvecklar för att sälja mer

29 May
29 maj, 2015

1954 startade HL Display sin verksamhet med lösningar för varuexponering för dagligvaru- och fackhandeln. Efter 60 år av innovationer har man utvecklats till en global aktör med smarta och världsledande lösningar. Pyramid hjälper nu HL Display bl. a med lanseringen av en ny, unik lösning som kommer att se dagens ljus under hösten.

Hiab lanserar MULTILIFT Futura

25 May
25 maj, 2015

Hiab är en av världens ledande leverantörer av lasthanteringslösningar på bilar som används inom bl a inom byggnadssektorn, skog, industri, avfallshantering, återvinning och försvaret.

Under våren har Hiab lanserat en ny generation liftdumpers – MULTILIFT Futura – som skapat stor uppmärksamhet på marknaden.

Pyramid har utvecklat lanseringsstrategi och ett omfattande kommunikationspaket som presenterat produkten i tryckta, digitala och sociala media.

Se mer på futura.multilift.com

Ett starkt europeiskt nätverk av byråer

11 May
11 maj, 2015

Pyramid är en del av IMAGE – ett internationellt nätverk av fristående reklambyråer i Europa och runt världen. Vårt nätverk är en viktig kunskapskälla och ett bollplank när vi hjälper dig att bygga varumärken internationellt och när vi ska genomföra kampanjer på lokalt plan.

IMAGE möts två gånger per år. Senaste helgen träffades VD och kreatörer för en två dagars arbetsmöte i Wien hos Falknerreiss, vår partner i Österrike. Som en del av mötet välkomnade vi nya medlemmar till gruppen i Norge (fasett.no), Finland (mixtra.fi) och Frankrike (novembre.com).

Läs mer om IMAGE här: www.imagepartners.com

Har du kört fast? Prova Pyramid Creative Blitz

04 May
4 maj, 2015

Ett team, två dygn, tusen möjligheter

Du kanske känner att ni har kört fast i er kommunikation och vill se förslag på nya idéer och koncept? Du kanske vet att du snabbt behöver en kampanjidé för en närstående produktlansering? Eller du kanske helt enkelt vill se ett alternativt upplägg till det du har?

Vi kan lösa det åt dig. På 48 timmar. Med Pyramid Creative Blitz får du ett team med några av branschens mest rutinerade internationella kreatörer och strateger, som snabbt tar sig in på din spelplan. B2B är vår arena sedan många år tillbaka och vi tar oss in i matchen direkt, med allt vad det innebär av ibland komplexa köpprocesser, tekniska produkter och kringtjänster. Vill du ha ett ännu bredare internationellt perspektiv på lösningen sätter vi samman ett team med personer från dina huvudmarknader.

Två dygn efter vi fått briefen har du din idé. Förslaget presenteras för samma grupp som gett briefen i den form vi kommit överens om vid start – exempelvis som ett enskilt konceptuellt anslag, ett strategidokument eller i skisser för olika enheter i en kampanj.

Du köper Pyramid Creative Blitz till ett fast pris. Inga kostnader tillkommer. Allt är inkluderat i den överenskomna prislappen, dvs resor, hotell, material och rättigheter till de idéer vi presenterar. Vill du efter presentationen arbeta vidare med oss tycker vi självklart detta är kul, men det är inget krav.

Ring 042- 38 68 00. Vi rycker ut direkt!