Archive for month: januari, 2016

Vad är ett starkt varumärke?

29 Jan
29 januari, 2016

I den moderna köpprocessen (läs mer här) är ett starkt varumärke viktigare än någonsin. Det är lätt att säga och vi konsulter slänger oss ofta med begreppet – men vad är då ett ”starkt varumärke”?

Många gör kopplingen ”starkt varumärke = välkänt varumärke”. Men det är inte nödvändigtvis sant. Min definition av ett starkt varumärke är ett varumärke som driver beteende, vilket i de flesta fall innebär att det skapar associationer hos målgruppen som gör att den vill köpa mer och/eller är villig att betala mer för en produkt eller tjänst. Att ett varumärke är omtyckt kan bidra till dess styrka, men inte nödvändigtvis.

Vi brukar ofta använda två välkända varumärken som exempel på ovanstående: Saab och Ryanair.

Saabs varumärke (för bilar) var mycket starkt i början på 2000-talet. Saab var en älskad bil med en trogen skara köpare. SAAB hyllades i olika sammanhang för sin innovationsförmåga och som förnyare av branschen. Men trots att väldigt många människor ”gillade” SAAB var det allt för få som faktiskt köpte bilen. Saab var, kort och gott, välkänt och omtyckt för fel saker – saker som inte drev försäljning. Vi vet hur bilvarumärket Saab fick sitt sorgliga slut även om det kanske även framöver kommer att tillverkas bilar i Trollhättan..

Ryanair är ett varumärke som väcker minst lika starka känslor, sannolikt starkare och ofta negativa. Men trots att Ryanair allt som oftast får löpa gatlopp i medierna på grund av bristande säkerhet, dålig personalpolitik och märkliga påhitt för att spara på kostnader är det ett av världens mest lönsamma flygbolag. Allt som skrivs om dem får oss att associera till att det är billigt. Ryanair är välkända och illa omtycka för exakt rätt parametrar – de som faktiskt driver försäljning.

Och detta är kärnan. Att bygga ett starkt varumärke är inte en skönhetstävling – det är en säljtävling. Varumärket ska se till att du är med i matchen – och när du väl är där säljer mer och får bättre betalt än dina konkurrenter..

Intressant? Inom kort kommer du att kunna läsa mer i ”Business to Business 2.0” – den första läroboken om marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern.

Digitalisering av tillverkningsindustrin viktig för Sveriges utveckling

27 Jan
27 januari, 2016

De digitala lösningar som vi som konsumenter vant oss vid sedan länge revolutionerar nu även tillverkningsindustrin, allt för att höja kundvärdet.

Virtuella simuleringar, sömlösa system, Big Data, utrustning som kommunicerar trådlöst utan mänsklig inblandning och intelligenta produkter – allt är en del av den pågående digitaliseringen inom tillverkningsindustrin. Sverige är långt framme på området; framförallt är vi bra på innovationer men dessvärre sämre på att kommersialisera dem.

Vinnova har på regeringens uppdrag kartlagt digitaliseringen inom svensk tillverkningsindustri med syfte att redogöra för de teknikområden som är av störst vikt för den.

För industrins utveckling, och därmed Sveriges, är det förstås helt avgörande att fortsätta ligga långt framme och se till att ha rätt kompetens för kontinuerlig innovation.

Rapporten kan läsas i sin helhet och laddas ner här.

Vera Porad Falk

Uppmärksammad kampanj för Gyproc Habito

26 Jan
26 januari, 2016

Vi fick i uppdrag en av våra kunder att lansera en ny produkt på ett lite annorlunda sätt. Det var en helt ny gipsskiva med förbluffande hög infästningsstyrka. Alla känner till problemet med att hänga upp saker direkt i en gipsskiva med en skruv – skivan smulas sönder och dina konstverk, skåp eller flatscreens ramlar i golvet. Nu finns det en helt ny lösning på detta, en gipsskiva som heter Gyproc Habito. Det är fortfarande en gipsskiva, men den fungerar att skruva och hänga upp saker i.

I byggbranschen har det sedan länge varit OSB- och plywood-skivor som är det första och enda man tänker på när kraven på infästningsstyrka i väggar är uttalad. Med vår kampanj ville vi  bryta detta invanda beteende genom att på ett tydligt och lite humoristiskt sätt visa att det nu finns en ny och fördelaktig lösning för detta. Tänk helt enkelt gips istället hela vägen med alla fördelar som detta medför:

  • Bättre brandskydd
  • Bättre ljudisolering
  • Miljö och återvinning
  • Systemdokumentation
  • En och samma leverantör till allt material i väggen

Vårt huvudbudskap blev:
En ny gipsskiva med revolutionerande infästningsstyrka.

Vår kreativa idé:
Stort och tungt på en liten punkt

Copyplattform:
Glöm trä – tänk gips. Nu kan du föreskriva Gyproc Habito istället för OSB och plywood i skiljeväggar.

Utifrån detta utvecklade vi en serie annonser där vi hängde upp onaturligt tunga saker direkt på en skruv i den nya gipsskivan. Rubriken ‘Grymt starka gipsskivor’ inledde annonsbudskapet.

Annons

Det gjordes sedan en annonseffektmätning av Prepoint Norden som genom över 2 000 kunder mäter mer än 700 annonser varje år. De arbetar som en neutral partner med styrka i att identifiera och rekommendera marknadsundersökningar som uppfyller kundernas behov. På en betygsskala från 1-7 fick vår kampanj 5,9 (snitt alla annonser 4,6).

Strategin med vår kampanj var att vara avskalat tydliga i vårt budskap och på ett unikt och humoristiskt sätt väcka känslor för att fånga målgruppen, samt att bryta ett invant tankemönster och en förutfattad mening om att gips inte kan vara ett starkt material. Vi ville att Gyproc skulle sticka ut och direkt väcka intresse på marknaden med den nya produkten.

Resultatet för dessa parametrar blev enligt undersökningen följande:

resultat

Projektledare: Rikard Jevinger
Copywriter: Patrik Vult von Steyern
Art Director: Henrik Stierna

Kund: Gyproc

Maximera utfallet av reklaminvesteringen

22 Jan
22 januari, 2016

En ständig diskussion vid allt budgetarbete är hur stor del av marknadsföringsresurserna som varje produkt i sortimentet ska få. Följande modell kan vara ett gott riktmärke där effekterna är indelade i påverkan på varumärke (vilket leder till prispremium och lojalitet) och påverkan intäkter.

Påverkan varumärke intäkter

Som marknadsförare ska du i första hand satsa på A-produkter, d.v.s. produkter som ger en hög intäkt samtidigt som de stärker företagets varumärke. Volvo XC90 är ett exempel som enligt Volvo både lyfter försäljningen och anges som ett skäl till företagets vinstlyft.

Som ett komplement ska du satsa pengar på B-produkter som ger image men kanske inte säljer så mycket. De traditionella bilföretagens elbilar är ett bra exempel.

C-produkter är mogna produkter, eller s.k. cash cows. Här behövs ingen omfattande marknadsföring utan du förlänger livscykeln med enklare faktabaserad kommunikation och t.ex. referenscase. D-produkter ska du lägga ner.

Intressant? Inom kort kommer du att kunna läsa mer i ”Business to Business 2.0” – den första läroboken om marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern.

 

Den nya köpprocessen

15 Jan
15 januari, 2016

Det digitala medielandskapet har drastiskt förändrat köpprocessen för både dagligvaror och producentvaror. Idag har internet gett köparen nästan oändliga möjligheter, både att hitta och utvärdera tänkbara lösningar, hitta leverantörer med rätt profil och göra ett antal viktiga val.

Den nya köpprocessen

Forskarna hävdar att dagens B2B-köpare tar sig genom upp till 70% av köpprocessen på egen hand (enligt CEB som intervjuat 1500 europeiska företag är det i snitt 57%), utan att ha någon som helst personlig kontakt med tänkbara leverantörer. Istället för att skicka iväg 10 RFQ kommer den potentiella kunden att lära sig mer på egen hand och sedan inleda en dialog med 2-3 alternativa leverantörer.

Detta innebär att du måste tänka om inom (minst) tre delar av ditt marknadsföring:

1: Ett starkt varumärke blir ännu viktigare. Alla kommer att vilja ha med marknadsledaren i utvärderingen och plockar sedan med några alternativ för att jämföra. Kan du inte ta positionen som marknadsledare måste du spetsa varumärket. Ingen kommer att ta med en 3a/4a som bara är mindre/sämre utan man kommer att leta efter ett alternativ som sticker ut.

2: Digital närvaro blir ännu viktigare. Den potentiella kunden måste hitta en helt annan typ av fördjupande information online som t.ex. kunskap, case, white papers och, sist men inte minst, möjlighet för att enkelt hitta i produktsortimentet och kunna jämföra olika alternativ.

3: Det ställs helt nya krav på säljarna. Det duger inte att börja säljmötet med en standardpresentation om företaget och produktsortimentet. Kunden är långt förbi detta och vill diskutera specifika lösningar. Enligt IDC anser köpare att 29% (!) av säljare de träffar är rätt förberedda….

Intressant? Inom kort kommer du att kunna läsa mer i ”Business to Business 2.0” – den första läroboken om marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern.

Enfo lanserar ny webbsite i den digitala dimensionen

13 Jan
13 januari, 2016

enfo_bloggEnfo är ett av Nordens ledande IT-konsultbolag med ett heltäckande tjänsteutbud inom Business Solutions, Managed Services och Financial Process Services. I dag lanserar man en ny site, och tillsammans med den sin nya positionering, nya varumärkeslöfte och nya grafiska profil, allt utvecklat i samarbete med Pyramid. Välkommen till världen Enfo 2.0!

Den nya siten är byggd i Sitecore, är fullt responsiv och kommer successivt att utnyttja personaliserat innehåll. Siten finns på engelska, svenska och finska och kommer att befinna sig i ett ständigt tillstånd av beta. Pyramid och Enfo räknar med nysläpp av siten med ny funktionalitet och nytt innehåll ungefär var fjärde vecka.

Den nya siten är ett resultat av Enfos och Pyramids gemensamma målsättning att skapa inte bara en state-of-the-art site, utan också en helt ny affärsmodell för webbtjänster. Avtalet är upphandlat som ett WaaS (Web as a Service)-avtal över en längre tidsperiod, vilket garanterar Enfo en ständigt uppdaterad site och dedikerade resurser, och Pyramid en intressant och utvecklande kund över tid.

Nya dimensioner alltså. I den digitala dimensionen.

2016 – nu tar vi sats igen!

11 Jan
11 januari, 2016

En känd idrottsman sa en gång ”jag backar bara för att ta sats”. Och motsvarande filosofi tror jag de flesta företag i Sverige hade blivit mer framgångsrika av.

Själva gör vi vårt bästa. 2015 var fullt av spännande händelser. Vi hade haft fullt upp med att skapa nya företag, nya varumärkesplattformar, nya webblösningar och nya kampanjer som stärkt våra kunders affärspositioner. Och sist men inte minst startade vi varumärkesbyrån Graal – den tredje medlemmen i vår familj av specialistbyråer.

Kundernas affärsmässiga framgång är vårt mål och främsta fokus. Uppenbarligen lyckas vi väl. I tävlingen Årets Byrå blev Pyramid i år, för nionde året i rad, högst rankade av alla business-to-business-byråer i Sverige och Petra blev Årets digitala byrå. Vi tackar för förtroendet och lovar att jobba ännu hårdare i framtiden.

Och vi tänker inte börja backa. I slutet av januari kommer vi att publicera en lärobok i B2B-marknadsföring. Den första som utgår från den nya digitala verkligheten vi lever i. Vi kommer att vara huvudsponsor och -talare på Marknadschefsdagen 8-9 april i Göteborg. Och självklart kommer vi att fortsätta med våra egna evenemang och seminarier.

Reservera redan nu följande datum i kalendern.

  • Nordea Masters (Stockholm), 2 – 5 juni. Seminarie fredag, familjedagar på helgen
  • Skistar Swedish Open, 11-17 juli. Seminarie torsdag, familjedagar ons/lör
  • Collector Swedish Open, 18-24 juli. Seminarie torsdag, familjedagar ons/lör

Nu tar vi sats inför 2016!

Ulf Vanselius