Archive for month: februari, 2009

3-d kortar tiden-till-marknad

26 Feb
26 februari, 2009

I dagens snabbrörliga värld blir tiden till marknad en allt viktigare konkurrensparameter. Kortare produktlivscykler och konkurrenter som snabbt kopierar intressanta lösningar, gör den tid en produkt är unik och kan säljas till ett premium-pris blir allt kortare. Ett principiellt problem är att utvecklingen av lanseringsmaterial idag ofta inte påbörjas förrän produkten finns tillgänglig som en prototyp för fotografering.

Lösningen på detta är ett mer parallellt arbetsflöde, och 3D-visualisering är en ofta förbisedd möjlighet att uppnå detta. 3D-visualisering bygger på att utnyttja en godkänd produktdesign, direkt som CAD-filer från konstruktörernas datorer. Detta underlag läses in i grafiska 3D-system med vilkas hjälp man sedan kan visualisera den fortfarande virtuella produkten. Redan långt innan prototypen är tillverkad, kan man därigenom skapa bilder av fotografisk kvalitet samt animationer för funktions- och processbeskrivningar, m.m. Med bildunderlaget som utgångspunkt kan marknads- och övrigt informationsmaterial produceras parallellt med att produkten slututvecklas.

DermaGen launches new website

26 Feb
26 februari, 2009

Pyramid har idag lanserat biomedicinska företaget DermaGens nya webbsajt, www.dermagen.se. Pyramid står för design och utveckling. DermaGens VD, Dr Jan Alenfall beskriver den nya sajten:

In line with its growth and expanded business activities, DermaGen AB has recently launched its new website. Both the design and content have been enhanced to make the site more attractive to readers and provide them with in-depth information. Features that have been addressed are:

Graphic design – taking an up-to-date approach to graphic design now gives our website a fresh look with eye-catching colors and nice-looking layout. Additional decorative pictures and other graphic content make a visit much more interesting.

Web structure – This has been expanded to give the reader a lot more information. The main menu titles of Company and Technology have now been supplemented with The Challenge, Indications, Product development and Business Model.

Information content – essentially the content has been upgraded to provide the depth of information that those interested in antimicrobial peptides for topical application would expect to find. In addition to the scientific content, the business model now gives potential investors and inventors better information about how they can become involved in partnerships, licensing and collaboration.

We hope that all who visit www.dermagen.se will agree with us that the new website is one to be proud of.

For more information on DermaGen AB contact:

Dr. Jan Alenfall, CEO
Phn: + 46 (0)46 192 197
Mob: + 46 (0)709 315 115
E-mail: jan.alenfall@dermagen.se

Ryanair idiotförklarar bloggare, BIG mistake…

25 Feb
25 februari, 2009

Att bloggare bör tas på allvar, och att de inte glömmer så lätt, har inte minst Liza Marklund fått erfara här i Sverige den senaste tiden. Att företag fortfarande har allt att lära om denna sköna, nya värld visar följande händelse:

Teknikbloggande irländare kom på bugg i Ryanairs biljettbeställningssystem på företagets hemsida. Genom att göra på ett visst sätt visades 0 (noll) som slutpris. Ryanair förnekade och idiotförklarade inte bara den enskilde bloggaren, utan även hela bloggosfären. Det borde de inte gjort… Läs mer här.

Samla företagets kunskap – och ta betalt för den

24 Feb
24 februari, 2009

Knowledge Management är ett av dagens modeord. Grundtanken är att samla företagets kompetens och göra den tillgänglig för många inom företaget, ofta via ett Intranät.

Idag spenderar organisationer enormt mycket tid på att söka efter information och nyskapa befintliga lösningar. Enligt en undersökning av Continental Research så spenderar 60 % av ett företags anställda mer än 15 minuter per dag för att leta efter information vilket motsvarar en årlig kostnad på 2 mkr för ett bolag med 300 anställda. 36 % av alla anställda gör regelbundet dubbelarbete för att de inte vet att arbetet redan är gjort, vilket motsvarar en årlig kostnad på 4 mkr.

Detta är goda skäl till att investera i ett användarvänligt Intranät, men den intressantaste aspekten för marknadsförare är att den samlade kunskapen också kan kommersialiseras. Vi har hjälpt ett antal kunder att skriva kompetensböcker inom fackområden, med huvudsyftet att positionera dem som den mest kompetenta leverantören. Intressanta ”spin-offs” är att företagen säljer böckerna (och får bra betalt) samtidigt som kompetens inte försvinner ut ur företaget via de som pensionerar sig eller slutar.

Tänk annorlunda!

19 Feb
19 februari, 2009

En definitiv marknadstrend är att det blir allt viktigare att komplettera kärnprodukten med mjukvara för att höja värdet på produkten och särskilja den från konkurrenterna.

Denna typ av produktutveckling är ofta både snabb och enkel, och går att genomföra på de allra flesta produkter. Ett gott exempel på hur en verklig basal produkt kan utvecklas är att den klassiska glödlampan numera har försetts med inbyggt ljusrelä, som ger tidsstyrd belysning utan en massa krångligt elarbete. Ett genialiskt sätt utveckla en produkt.

Våga satsa på Ryssland

17 Feb
17 februari, 2009

Konsumtionen i Ryssland har utvecklats starkt under senare år samtidigt som den ekonomiska utvecklingen har stabiliserats. Men lyckosam marknadsföring i Ryssland handlar inte bara om att hantera det kyrilliska alfabetet (även om det kan vara nog svårt) utan att förstå de ryska förutsättningarna för marknadsföring. Följande är några av de saker du bör tänka på:

  • Det finns ingen medelklass i Ryssland. Antingen är man väldigt rik, eller väldigt fattig. Detsamma gäller för företag, där ett segment köper det bästa som går att köpa för pengar och ett segment som inte kan köpa någonting. Rabatt som säljargument har därför mycket begränsad effekt.
  • För oss svenskar är ”kvalitet” en balans mellan vad man får och vad man betalar. I Ryssland finns en trend mot vad som kan kallas absolut kvalitet. En produkt eller leverantör får sådan status att inga alternativ övervägs. Detta är ett skäl till den oändliga mängd Mercedes av största modell som man ser på gatorna i Moskva. Denna bil uppfattas som det bästa som går att köpa trots att det finns snabbare, större och definitivt mer prisvärda alternativ. En åtråvärd och mycket lönsam position.
  • Ryssar har en inbyggd misstänksamhet mot det tryckta ordet, eftersom landets historia har skrivits om ett flertal gånger. Påståenden typ ”håller i 6 000 timmar” måste bevisas genom t ex tester eller referenser.
  • Morgontidningar, som i andra delar av världen utgör en självklar start på dagen och har hög trovärdighet läses av väldigt få personer. Istället är radion den mest populära informationskanalen.

Pyramid har fast anställda ryska medarbetare som kan hjälpa dig att utveckla effektivare marknadsföring och reklam för Östeuropa.

Lilla Gumman fyller ett år

14 Feb
14 februari, 2009

Idag är det inte bara Alla Hjärtans Dag, det är även teknikbloggen Lilla Gummans födelsedag. På bara ett år har Lilla Gumman blivit så populär att den nominerats till Stora Bloggpriset, Aftonbladets och Bloggportalens pris för bra bloggar. www.lillagumman.se

Ta reda på vad dina kunder verkligen vill betala för

12 Feb
12 februari, 2009

Det finns många exempel på företag som utvecklar produkter utan att förstå marknadens egentliga behov. Hemmablinda av sin tekniska förträfflighet utvecklas i stället produkter som de tror marknaden behöver, men som marknaden egentligen inte vill ha. Eller är beredd att betala för. Så varför inte fråga marknaden om råd? Är marknaden tillräckligt intresserad av dina produkters egenskaper och fördelar? Värderas ditt erbjudande tillräckligt så att du kan hämta hem utvecklingskostnaderna? Finns det brister hos dina konkurrenter som ni kan dra nytta av?

Internet ger nya möjligheter för att enkelt och kostnadseffektivt samla in marknadsinformation. Digitala undersökningar kan användas till flertalet traditionella undersökningsområden som t ex imagemätningar, konkurrentanalyser, utvärdering av säljprocessen, nöjda kunder, uppföljning varför kunder slutar köpa, medarbetarundersökningar med mera.

Gör man rätt så uppnår man inte sällan en svarsfrekvens på 50 % och däröver! Genomför först några personliga, kvalitativa intervjuer. Begränsa därefter antalet frågor och fokusera på det som verkligen är angeläget. Formulera svarsalternativ som tvingar respondenten att ta ställning. Distribuera och följ upp.

Resultatet blir rätt produkt till rätt utvecklingskostnad och inte sällan en reducerad time-to-market.

Flera fördelar med globalt samordnad kommunikation

09 Feb
9 februari, 2009

Ofta får vi frågan av våra kunder: Hur mycket ska vi styra centralt och hur mycket ska vi låta de lokala bolagen ansvara för?
Det finns naturligtvis inte en generell sanning, men ett allt globalare, snabbrörligare och mer konkurrensintensivt näringsliv ökar kravet på internationell samordning av kommunikationen.

Fördelarna med ett globalt angreppssätt är betydande:
• Kraftsamling på varumärket. Genom en central styrning av budskap, tonalitet och argument bygger du ett starkt varumärke som uppfattas lika på dina olika marknader.
• Förkortad tid-till-marknad (TTM) är viktigare än någonsin. Genom central utveckling av idéer, strategier och kommunikationsbärare kan du lansera produkten snabbare och samtidigt på alla marknader. De månader du sparar blir till ökad säljtid och intäkter.
• Sänkta produktionskostnader. Det är tämligen självklart att det kostar väsentligt mer att utveckla en kommunikationslösning per marknad, än att göra en gemensam. Bara en så enkel sak som samtryckning kan spara 100 000-tals kronor vid en större lansering. Totalt sett kan man sänka utvecklings- och produktionskostnaden med ca 2/3. Pengar som kan användas till större investeringar i media eller till att anställa en säljare till.
• Investera i företagets framtid, inte agentens. Företag som arbetar med agenter eller distributörer ska inte spendera resurser på att bygga agentens varumärke. Det kan i sämsta fall visa sig vara bortkastade pengar och en förlorad marknad.
• Optimalt resursutnyttjande. Lokal säljpersonal knyts ofta upp i reklamprojekt som tar värdefull säljtid i anspråk.

Under 15 års samarbete med svensk exportindustri har Pyramid utvecklat en arbetsmetodik som underlättar global samordning av kommunikationen.
Klicka här för att ladda ner Pyramids ”Ramverk för global kommunikationssamordning”.

Läs om lanseringen av JBT, en världsledande leverantör av tekniska kvalitetslösningar för för livsmedels- och flygindustrin.

Vet du hur ditt varumärke driver försäljning?

05 Feb
5 februari, 2009

Alla kommunikationsinsatser skall generera resultat. Problemet är dock att det ibland är svårt att sätta mätbara mål, liksom att det ibland är svårt att mäta utfallet.

Huvudskälet är sannolikt att många företag hanterar och mäter kort- och långsiktiga effekter separat. Om de mäter över huvud taget, vill säga.

De kortsiktiga insatserna är relativt enkla att mäta. Kommunikation som förväntas ge effekt på kort sikt handlar nämligen nästan alltid om att öka försäljningen. Därmed är det, åtminstone i teorin, ganska enkelt att utvärdera om aktiviteterna genererat mer i intäkter än de kostat.

De långsiktiga är betydligt svårare. Målet med de långsiktiga insatserna är nämligen nästan alltid att stärka varumärket. Dessa insatser är en sorts försäkring som syftar till att på sikt t.ex. kunna motivera ett högre pris, driva aktiekursen uppåt, skapa mer lojala kunder, göra det svårare för nya konkurrenter att etablera sig inom din produktkategori, osv. Per definition skall alltså även de långsiktiga insatserna vara mätbara och lönsamma. Problemet är dock att definiera vad som menas med ”på sikt”. Och hur lönsamheten ska mätas.

Svårigheten att precisera finansiella mål för långsiktiga insatser kan därmed resultera i att varumärkesarbetet uppfattas som något luddigt, något som inte har den minsta effekt på affären.

Vilket i sin tur leder till att varumärkesarbetet blir svårt att utvärdera och motivera.

Ändå vet alla som arbetar med marknadsföring att det långsiktiga arbetet mycket väl kan ha betydande effekt. Det finns trots allt människor som betalar nästan dubbelt så mycket för en liter Ramlösa än för en liter Athena mineralvatten.

Ett bra sätt att mäta den långsiktiga effekten är att använda brand equity som måttstock. Brand equity knyter nämligen samman målgruppens uppfattning om varumärket med vilka ekonomiska effekter det resulterar i.

Brand equity kan tillämpas på tre nivåer, företags-, produkt- och kundnivå, och rätt använt ger det mycket bra indikationer på exakt vad varumärkesarbetet skall fokuseras på för att du ska få fler kunder, sälja fler produkter och kunna ta bättre betalt för dem.

Men för att den här måttstocken ska vara meningsfull måste du vara säker på att du utvärderar, spårar och mäter på rätt aspekter – alltså de som verkligen driver försäljning av din produkt.

Vet du det? Vet du hur mycket ditt varumärke bidrar till t.ex. ditt kassaflöde eller hur stor del av priset på dina produkter kan relateras till ditt varumärkes styrka? Vet du exakt vilken bild av ditt varumärke du ska skapa för att öka din försäljning?

Det är först när du kan svara ja på dessa frågor som din varumärkesanalys blir långsiktigt säljorienterad.

I samarbete med Substance Marketing och Niklas Persson, forskare vid Lunds Universitet, erbjuder Pyramid en analys av kopplingen mellan ditt varumärke och de finansiella mått som är relevanta för företagsledningen. Analysen, B2B Brand Substance Analysis™, svarar bl.a. på frågorna: Hur driver ditt varumärke kassaflödet? Vilka budskap skall du fokusera på för att t.ex. kunna bibehålla ett prispremium? Och hur ska du mäta det?
Niklas kommer inom kort att skriva ett gästinlägg här på B2B-Bloggen där han närmare presenterar hur du skall veta att du mäter rätt saker och vilka parametrar som är rätta att mäta.